Anh không muốn lạc em thêm lần nữa

Anh không muốn lạc em thêm lần nữa
Khi mùa đông đang trước cửa dập dồn
Ta đã vượt qua bao nhiêu đèo dốc
Mới thấy nhau trong nắng quái hoàng hôn.

Những khao khát dẫu đã nhòa trong gió

Những đam mê dẫu xa lạ đa phần

Anh giây lát như bỗng qua mê sảng

Hiểu điều anh duy nhất sẽ riêng cần.

Cứ đượm buồn bởi nhọc nhằn đã trải

Lơ đễnh đi như cạn cuộc chơi rồi

Anh không muốn lạc em thêm lần nữa

Bởi chỉ em mới gợi được nên thời.

Anh kêu hãnh với trái tim rỉ máu

Không cúi đầu trước ngon ngọt phù hoa

Anh đã sống với niềm tin riêng có

Rằng sinh ra không phải để sa đà.

Với tất cả những gì không thực trải

Với những người không thực nhịp lòng nhân

Em có thể đã không cùng buổi ấy

Nhưng từ nay vĩnh viễn phải luôn gần.

Giữa rét mướt căm căm trong tình ý

Giữa hụt hơi của lãng tử sang chiều

Trong tất cả những ngày tàn thi sĩ

Nếu không em, chỉ còn lại tiêu điều…

Hồng Thanh QuangTrả lời