Anh sợ

Anh sợ

Sẽ chẳng bao giờ em hiểu được đâu
Bởi có khi nào anh là người nói trước?
Con tàu thời gian có bao giờ quay ngược?
Sao anh tự dối lòng… anh
Sợ chẳng bao giờ có được dòng sông
Trong tim anh để soi hình em vào đó
Một ngày quá xa, một ngày không thể đủ
Nỗi nhớ thành mong manh…
Anh sợ chẳng bao giờ dám đối diện với mình
Đối diện với khoảnh khắc yêu thưõng trong từng nhịp đập
Đối diện với nỗi cô đơn chân thật,
Và … đối diện với em.
Bởi:
Anh sợ một ngày tất cả sẽ qua nhanh
Bao thương nhớ cũng chỉ thành kỷ niệm
Em mãi mãi vẫn mênh mông như biển
Có bao giờ biển chỉ chọn một dòng sông…
Sưu tầm

Trả lời