CHỚM ĐÔNG


Nắng đã phai rồi…! Đông tới chưa?

Bàn tay run khẽ, lạnh giao mùa

Hàng cây lá rụng đìu hiu gió

Dãy phố ai về lất phất mưa

Khẽ rọi tầng mây tia nắng cũ

Buồn vương mái ngói hạt sương thừa

Mơ màng non nước bình yên nhỉ

Chẳng biết đông này có giống xưa


Minh Đức