Chồng chung

Chồng chung

Anh về vui với người ta
Còn em nhận lấy xót xa đời mình
Ai xui ta vướng bẫy tình
Đêm khuya lẻ bóng lặng thinh lệ trào
Sầu này tỏ với trăng sao
Đèn khuya hiu hắt biết bao nỗi lòng
Anh về có nhớ em không…?
Vui bên tổ ấm, đau lòng người dưng
Buồn thay cái kiếp chồng chung
Kẻ vui duyên thắm, kẻ cùng cô đơn
Trách ai chỉ biết tủi hờn
Hình như có gió vừa vờn qua đây.
Khánh Ly

Trả lời