Chuyện Lâu Rồi

Lần thứ nhất gặp anh, em nói: 

-Chỉ xin làm em gái của anh 
Lần thứ hai gặp em, anh nói: 
-Muốn xin em làm vợ của anh 
Lần trước, anh cười chẳng nói 
Lần sau, em cười quay đi 
Hôm nay 
Họ xa nhau từ lâu 
Còn lại tiếng mưa ngâu 
Gõ nhịp giọt phanh thềm đêm vắng 
Và một dòng thơ 
trang trải nợ ban đầu