Cuộc đời

Cuộc đời sống có là bao
Mượn lời thơ nhỏ dâng trao mọi người
Cuộc đời dù chỉ nụ cười
Cũng làm cuộc sống một mười vui hơn

Cuộc đời tính toán thiệt hơn
Không người qua lại cô đơn một mình
Cuộc đời sống có nghĩa tình
Được lòng thương mến bóng hình nào quên

Cuộc đời không muốn tuổi tên
Ra đi tự hỏi làm nên những gì
Cuộc đời tranh chấp so bì
Tâm không an tịnh nhất nhì cũng đi

Tử hình chờ đợi vui chi
Người nào cũng có án ghi tên mình
Cuộc đời nóng giận bất bình
Thì xin hãy nhớ bóng hình mẹ cha

Thương người mọi việc cho qua
Bao dung độ lượng thứ tha bởi vì
Không ai trọn vẹn thôi thì
A di Đà phật những gì hôm nay

Xin làm không đợi ngày mai
Cuộc đời buồn hết đắng cay không còn

ST

Trả lời