Đã Khua Rồi

Hoa lan quên nở trên giàn, 

Nhớ ai em để tiếng đàn ngừng đưa ? 
Tiếc gì em, nửa đường tơ ! 
Cho hoa quên nở, trăng mờ quạnh soi …. 
Chờ em đêm đã khuya rồi 
Rộn ràng lá đổ, vàng rơi đầy thềm.

Lưu Trọng Lư

Trả lời