Dấu xưa

Đã mấy mùa trăng khuya mờ ảo
Vọng sáo diều … Ảo não màn đêm
Song thưa vấn nguyệt sau rèm
Ngóng phương trời ấy từng đêm sao dời..

Sóng mênh mông cuộc đời dâu bể
Khép lòng mình đâu dễ mờ phai
Thu sang ngập lối trang đài
Dấu xưa luyến mãi nét ngài phong sương…!
…………………………………………………………..
Dẫu biết rằng còn thương nhưng đã
Hai chúng mình giã biệt từ lâu
Trăng khuya nay đã đỉnh đầu..
Thôi đừng lưu luyến để sầu mãi vương..!

Cố gắng nhé giấu thương tấc dạ
Để nụ cười luôn nở trên môi
Hai ta đã ngược xưa rồi
Hãy ngăn dòng lệ để thôi hai hàng..!!!

Em nay đã sang ngang dời bến
Chuyến đò đầy đang nghẹn dòng trôi
Cùng chung chén rượu ly bôi
Bến nay cuối hạ trăng ngời đợi thu..!!!

=============================
Lan Anh

Trả lời