Đợi anh…Anna Lyn

Tưởng rằng rồi sẽ nguôi quên 

Đêm nay lòng bỗng dậy lên nỗi niềm
Sương sa đậu xuống mắt em 
Còn riêng một bóng bên triền tháng năm. 
Tiết trời cũng sắp tàn đông 
Mảnh hồn đưa đẩy thăng trầm lối qua
Khi nao nắng chạm vai ngà 
Lá xanh sắc lá, ngát hoa hương tình?. 
Trao anh hết thảy bình minh 
Em ôm nặng hạt lặng thinh mưa đời
Gió đùa trên ngọn tóc lơi 
Hình như phân nửa rối bời sương sa?. 
Đợi anh ngày lại bước qua…
Anna Lyn