Đừng nhặt – Thơ Buồn

Vẫn nhớ có ai đó nói với mình rằng:
Khi yêu 1 người cũng như ra biển nhặt vỏ ốc..
Đừng tìm cái to nhất…cũng đừng nhặt cái người khác cho là đẹp nhất.
Chỉ cần nhặt cái mình thích nhất là đủ…
Và nếu nhặt đc rồi…
Thì nhớ đừng ra biển nữa..!?

Trả lời