Giá như

Giá như tình chỉ như mơ
thì ta đâu phải bơ vơ suốt đời
giá như ngày ấy đừng cười
Thì duyên đâu phải mỗi người một nơi

Giá như đừng có lả lơi
thì trăng đâu phải gọi mời gió đêm
giá như ngày ấy môi mềm
anh liều hôn trộm thì em đắm tình

Giá như sao mãi lung linh
thì trăng đâu phải nép mình đám mây
giá như ôm trọn vòng tay
thì anh đâu phải đêm ngày nhớ thương

Giá như em ướt môi hường
thì anh đâu phải vấn vương bàng hoàng
giá như đừng có vội vàng
thì đời đâu phải lang thang kiếm tìm

Giá như,biết thế đứng im
giá như hai chữ..đau tim bao người

n/sơn

Trả lời