Gửi người yêu cũ

GỬI NGƯỜI YÊU !!!

Anh vơ vội chiếc lá rơi chiều vắng
Và gom thêm vài giọt nắng mùa thu
Xua bớt đi một chút bóng mây mù
Và khép lại manh áo che gió lạnh
Nếu ngày mai trời đông mưa chưa tạnh
Anh gửi nắng để bớt lạnh cho em
Và gửi thêm chiếc lá vẫn nguyên lành
Mang kỷ niệm một mối tình chung thuỷ
Cái rét buốt tới tận xương, tân tuỷ
Mùa đông này chả biết có qua không
Mà nhớ em nỗi nhớ quá mênh mông
Người giáo viên nơi miền đất Bắc.!!
st

Trả lời