Hạ buồn – Quang Nguyễn

HẠ BUỒN 
Vá dùm anh cái mùa hạ cũ 
Đã rách nát khi thu xuân vừa qua 
Em đã đi sân trường cô quạnh quá
Dại khờ tìm hạ giữa nắng vàng 
Ba tháng qua em vẫn là kẻ lạ
Ngày qua ngày lưu giữ mãi trong anh 
Nay đâu còn mùa hạ buồn tơi tã
Phượng vẫn hồng , áo dài đã đi nhanh .
Quang Nguyễn

Trả lời