Hoài niệm – Dũng Black

HOÀI NIỆM 

Lang thang dạo phố giữa trời đêm 
Thả buớc đơn côi luớt bên thềm 
Phố cũ đông nguời nghe trống vắng 
Đuờng xưa lẻ bóng thấy buồn thêm 
Tình xưa đã chết sao còn nhớ 
Nghĩa cũ xa rồi chẳng thể quên 
Nỗi nhớ trào dâng cay mí mắt 
Buồn thương lệ rớt đắng môi mềm…!
 ———-Dũng Black——

Trả lời