Không Quan Tâm

Thôi tiễn em đi, hạnh phúc đi
Lệ nhòa – mặc kệ – ướt đôi mi
Có chăng người dưng nào hiểu thấu
Biết nói chi đây, biết nói chi

Em về nơi ấy bên người ấy
Anh ở nơi đây hồn mãi đây
Tim anh đã chết, coi như hết
Vĩnh biệt em yêu – tình đắng cay

Lệ chồng lên lệ, tim ướt nhòa
Khóc chi tim hỡi tình thoáng qua
Người ta có nhớ? Người quên hết
Khổ sở mà chi, kệ người ta

Trút chén rượu này quên tất cả
Rồi mai tỉnh giấc lại là ta
Không yêu không hận không đau khổ
Không luyến không lưu không xót xa./.

Sâm Nguyễn

Trả lời