Lạc Thu

Lạc Thu
Em về tình lạc hư không
Vần thơ vỡ nát trôi trong nỗi sầu
Áo xưa vóc cũ đã nhầu
Cõi mơ còn lại đôi câu phũ phàng
Giọt tan trong sắc thu tàn
Lòng vô tâm để thơ tràn đêm nay
Đường xưa hoa áo bay bay
Dở dang xé nghiến những ngày yêu đương
Bóng chiều qua nửa con đường
Giật mình mới biết người thương chưa về
Biển dâu đầy sóng u mê
Giấc sơ nguyên mộng chưa đề tên em.