Mặc cả

Em đừng mặc cả thời gian
Trăm năm ai cũng vội vàng như ai
Phận duyên rồi sẽ nhạt phai
Sớm nay chớm nụ để mai tiêu điều

Em đừng mặc cả tình yêu
Nhân gian không thể đoán điều trái tim
Người thương sao dễ đi tìm
Chuyện yêu có thể thành phim rất buồn

Em đừng mặc cả mưa tuôn
Hàng cây năm ấy cũng buồn như em
Cứ đứng lẳng lặng mà xem
Mưa đau một nỗi cũ mèm lâu nay

Em đừng mặc cả cơ may
Ngọc ngà đâu dễ lọt tay bao giờ
Nắng buông thả một câu thơ
Động lay phiến lá để chờ thiên thu

Em đừng mặc cả phù du
Bao nhiêu mộng đẹp chẳng bù đau thương
“Đường xa mỏng mộng vô thường
Trái tim chợt tỉnh tôi nhường nhịn tôi”

BT : ? ? ? ?
KENSINGTON

Trả lời