Mênh mang hè về

Lại thêm hè nữa mới vừa sang¬
Góc phố thênh thang nắng đổ vàng
Phượng tím bên thềm vui rạng rỡ
Ùa cơn gió thoảng chợt mênh mang..!

Dẫu lối xa xưa trắng bụi đàng
Nhưng màu phượng ấy vẫn còn mang
Hè thêm mùa nữa nghe càng thắm
Đếm bước trung trinh bỗng nghẹn ngào…!

Khép bờ mi lại gói chênh chao
Để gió mang đi chút xạc xào..
Phượng hỡi mùa sau khi hạ tới
Đừng thêm màu nhớ… Lại lao xao….

======================
Lan Anh

Trả lời