Mưa chiều tháng năm

Mưa chiều tháng năm

Tháng Năm rồi nắng có còn về lối đó
Lối nhỏ ngày xưa hai đứa bước chung đường
Nắng cuối chiều nắng hắt còn vương
Vàng óng ánh con đường kỉ niệm.

Tháng Năm rồi những giọt mưa ngọt lịm
Tuông xuống đời làm tươi mới nhưng mầm xanh
Đã qua rồi một thuở em có anh
Kỉ niệm cũ nào trôi về dĩ vãng?

Tháng Năm đi giọt mưa chiều lãng đãng
Se sắt long em lại nhớ đến anh
Nhớ một thuở ta chung ước mộng xanh
Bỗng mưa chiều làm mộng kia vụn vỡ…

Dã Quỳ