Nếu – Minh Gương Nguyễn

Nếu như trở lại ngày xưa
Em sẽ đi sớm về trưa cùng chàng
Nếu em là bãi cát vàng
Anh nguyện là sóng hôn nàng ngày đêm
Nếu anh chỉ là đêm đen
Em là trăng sáng cho đêm diệu huyền
Nếu em có lúc đau buồn
Em hãy sẻ hết ưu phiền cho anh
Nếu em là bến cảng an lành
Em sẽ luôn chờ đợi thuyền anh trở về.
Theo : MinhGuongNguyen Blog