Ngẫm

Bon chen chi lắm , đời ô trọc 

Quyền chức vang danh được mấy người ? 
Xuôi tay nhắm mắt thân gửi lại 
Một nắm tro tàn rắc biển khơi ! 
Én Mùa Thu

Trả lời