Ngày đông (Anna Lyn)

Ai cõng mặt trời đi trốn

Nhìn mây u ám tháng ngày 

Gió lột trần truồng cây lá 
Khắp trời ngập tuyết trắng bay. 
Ngày đông sao lòng nghe lạnh
Bếp lửa chẳng đủ ấm đâu
Trời buồn như đeo tang vậy
Buồn không em,sao cuối đầu?
Mái nhà tuyết tan từng giọt


Như lòng tan chảy, buồn hơn 

Mượn đâu bao lời tình muộn 
Ấm áp,để thôi dỗi hờn. 
(Những ngày đông năm cũ)
Anna Lyn ( Nguyễn Thị Hương )

Trả lời