Nghe thầy đọc thơ

Nghe thầy đọc thơ
Em nghe thầy đọc bao ngày
Tiếng thơ đỏ nắng xanh cây quê nhà
Mái chèo nghe vọng sông xa
Êm êm như tiếng của bà năm xưa
Nghe trăng thuở động tàu dừa
Rào rào nghe chuyển cơn mưa giữa trời


Thêm yêu tiếng hát mẹ cười
Yêu thơ em thấy đất trời đẹp ra…

-Trần Đăng Khoa-

Trả lời