Nghịch cảnh – Dũng Bliack

NGHỊCH CẢNH

Còn đâu cái thuở quyện hương nồng 
Lẳng lặng cô phòng mãi ngóng trông 
Biển lộng thân thuyền vui tứ hải 
Trời cao phận sáo tủi trong lồng 
Đời trai khắc khoải bao ngày hạ 
Phận nữ cô lòng những khắc đông 
Nghịch cảnh xô đời xa cách mãi 
Thời gian để lại nỗi đau chồng .
Dũng BLack.

Trả lời