Người đẹp thành đô

Nàng là em gáí cuả Huyền Trân, 
Chiêm Quốc qua thăm chị một lần; 
Danh tướng nhà Trần trong biến cuộc 
Vội vàng chỉ cứu kịp Huyền Trân. 

Mình nàng ở lại với cô đơn, 

Nhớ nước, tâm tư thấm đọng buồn. 

Khuất giải sông Hồng, xa Trấn quốc, 

Đau thương nàng đã trút linh hồn. 


Thượng Đế cảm thương số kiếp nàng, 

Cho đầu thai lại tại Thăng Long 

Thành trang quốc sắc tô Hà Nội, 

Kiều diễm môi soi thắm sóng Hồng. 


Vài ba thế hệ một giai nhân, 

Đôi mắt buồn vương, sắc tuyệt trần; 

Đó chính là nàng trong tiền kiếp 

Người em diễm lệ cuả Huyền Trân.


24-9-2007 

Đào Tiến Luyện viết để kỷ niệm 700 năm, năm Huyền Trân Công Chúa được cứu thoát khỏi bị lên dàn hoả (1307-2007) và sau đó đưa về Việt Nam. 

Trả lời