Nhớ mong

Lâu rồi
không gặp được em
Nhớ sao
suối tóc
dài đen gió bồng

Nhớ sao
đôi má em hồng
Đôi môi chín mọng
nụ hồng dễ thương

Mong sao
gặp lại người thương
Để cho
năm tháng
yêu thương mãi về.

Nguyễn Nhơn

Trả lời