Nói Dối Anna Lyn

Hôm em về mẹ nhắc thì con gái 

Như lá xanh rồi cũng sẽ úa tàn 
Nay qua phố cây tương tư rụng hết 
Chiếc cuối cùng gượng không nổi đông sang. 
Em đợi anh đã bao lâu rồi nhỉ? 
Mấy tháng trời,hay năm chẳn vu vơ
Tháng mười hai đang đặt điều nói dối 
Bảo rằng mai còn duy nhất một tờ. 
Anna Lyn

Trả lời