Sầu

Em về đêm xuống buồn cô liêu
Chỉ có mình em với bóng chiều
Tình cũ người xưa tan như khói
Mình em một bóng  cứ liêu xiêu

Lòng người ai nói biết hết đâu
Chỉ có sông sâu mới bắc cầu
Cách biệt ai người không mong gặp
Thương nhớ mà chi chỉ thêm sầu

Em muốn gì đây mà trăn trở
Gửi hết ý nguyện trong áng thơ
Để ai người hiểu mà chân quý
Tình đời nặng nghĩa cứ thờ ơ

Em chọn thơ sầu mi ngấn lệ
Gieo vần não nuột giọt châu rơi
Lời thơ cũng thảm sầu giăng lối
Nỡ để tâm can mãi rã rời

Lặng lẽ đèn khuya sa dòng lệ
Đêm buồn cách trở dài lê thê
Đàn ai dạo khúc sao ngân mãi
Nốt nhạc tặng ai cứ não nề

Theo: Chien Vu

Trả lời