Sứ thần tình yêu

Ai có thấy tình long lanh khoé mắt?

Mộng yêu đương tràn ngập cả hàng mi,

Hồn rung rung muôn điệu khúc tân kỳ

Đôi mắt đẹp nói lên lời hẹn ước


Bốn mắt nhìn nhau mà lòng như từ trước

Nhủ thầm nhau lời e ấp đôi câu …

Nhủ thầm nhau e khó nói thành lời

Mượn đôi mắt làm sứ thần muôn thuở


Mắt long lanh là niềm yêu chan chứa

Mắt ngước nhìn là tha thiết cầu mong

Mắt giao thoa là hai kẻ một lòng

Chung ý tưởng sóng hồn dâng khoé mắt.

Bạn lòng ơi! đây tâm tình se sắt…

Yêu ngàn lần mà chẳng nói đôi câu

Bạn có nghe mắt nói cùng nhau?

Ngập ân ái mắt xanh rờn rợn sóng…

Mắt vẫn đẹp mà dâng sầu tê tái!

Hồn vẫn trong mà lệ vẫn còn vương,

Lệ tình ta đã cháy suốt đêm trường

Vơi chăng nhỉ hỡi tình thương chan chứa..

.


Trả lời