Thao thức

?Màn đêm buông……!!!
Lòng lại thấy….cô đơn!
?Xa vắng người…anh buồn hơn…thì phải?
?Nhìn qua song…ánh trăng non…vương trải!
?Chút ngậm ngùi…lại nhớ quá…về người!

?Người đi xa……!!!
Anh chẳng có…nụ cười!
?Như cánh hoa…không tươi…vì thiếu nắng!
?Mỗi đêm về…một mình trong..phòng vắng!
?Cô đơn buồn…lòng thăm thẳng..sầu vương!

?Cũng lâu rồi….!!!
Chẳng biết đến… yêu đương!
?Mình cô lẻ…bên chiếc giường..trống trải!
?Dấu yêu xưa….sao bây giờ… xa ngái?
?Biết bao giờ…mình có lại….không em?

?Anh chỉ biết….!!!
Dấu buồn…vào bóng đêm!
?Chẳng còn ai…chia sẻ thêm..nhung nhớ!
?Vành mi cay…thấy nghẹn ngào…nhịp thở!
?Sao ông trời….bắt mình nợ…làm chi?

?Có phải chăng…..!!!
Tình duyên chẳng…còn gì!
?Người để anh…bước đi tự….trọn lấy!
?Vắng người rồi…trong lòng anh..cảm thấy!
?Một đêm buồn…dài bằng mấy..trăm năm!

?Màn đêm buông….!!!
Ngoài hiên gió….lạnh căm!
?Nhớ về người…mà nằm….sao chẳng ngủ?

@Hơn cả mong đợi

Trả lời