Thơ buồn kiếp hoa

——– KIẾP HOA —– 

Hỡi thuở hồng hoang một kiếp nguời 
Hoa tàn cánh lụi khẽ khàng rơi 
Còn thương nhụy thắm hồng nhan hỡi 
Vọng nhớ bông vàng lãng tử ơi 
Gió nhẹ thầm mơ nghe lá trỗi 
Sương vờn khẽ mộng lắng chồi khơi 
Nghìn thu vẫn đợi nào ai thấu 
Nghĩ đến đời hoa tủi phận đời…!

Dũng Black

Trả lời