Thơ học trò hạ buồn

Hạ buồn phượng vĩ đơm hoa
Ve ngân khắp lối trường xa cô thầy
Yêu thương năm tháng đong đầy
Xếp trang sách nhỏ chia tay bạn bè
Sân trường rợp bóng hàng me
Tươi màu phượng vĩ ngày hè nắng trong
Tình thư năm ấy còn không
Bâng khuâng nhặt cánh phượng hồng thắm tươi
Trao nhau ánh mắt nụ cười
Chia tay trường lớp đôi nơi hướng đời.

Trả lời