Thơ tình Cô đơn

Thôi kệ ta đi
Ngoan nào nước mắt
Cớ gì phải khóc
Khi người xa xôi…
Thôi kệ…chia đôi
Người về phía trước
Còn ta bước ngược
Cuối miền không nhau
Gọi hồn thươ
ng đau
Về ru tình lỡ
Ừ thì dang dở
Ừ thì phai phôi…
Thèm giọt đắng môi
Cho lòng nghiêng ngả
Thói đời lơi lả
Ta còn ta thôi…

Trả lời