Thơ vui đừng tưởng

ĐỪNG TƯỞNG !

Đừng tưởng cứ núi là cao 
Cứ sông là chảy cứ ao là tù 
Đừng tưởng cứ dưới là ngu 
Cứ cao là sáng cứ tu là hiền 
Đừng tưởng cứ đẹp là tiên 
Cứ nhiều là được cứ tiền là xong 
Đừng tưởng ko nói là câm 
Ko nghe là điếc ko trông là mù 
Đừng tưởng cứ trọc là sư
Cứ vâng là chịu cứ ừ là ngoan 
Đừng tưởng có của đã sang 
Cứ im lặng tưởng là vàng nguyên cây 
Đừng tưởng cứ uống là say 
Cứ chân là bước cứ tay là sờ 
Đừng tưởng cứ đợi là chờ 
Cứ âm là nhạc cứ thơ là vần 
Đừng tưởng cứ mới là tân 
Cứ hứa là chắc , cứ ân là tình 
Đừng tưởng cứ thấp là khinh 
Cứ chùa là tĩnh cứ đình là to 
Cứ già là hết hồ đồ 
Cứ trẻ là chẳng âu lo buồn phiền 
Đừng tưởng cứ quyết là nên 
Cứ mạnh là thắng cứ mềm là thua
Dưa vàng đừng tưởng đã chua 
Sấm dền đừng tưởng sắp mưa ngập trời 
Khi vui đừng tưởng chỉ cười 
Lúc buồn đừng tưởng chỉ ngồi khóc than …..! 
Đừng tưởng cứ nốc là say 
Cứ hứa là thật cứ tay là cầm 
Đừng tưởng chẳng khóc thì cười 
Chẳng lên thì xuống , chẳng ngồi thì đi 
Đừng tưởng sau nhất là nhì 
Gần quan là tướng , gần suy là hèn 
Đừng tưởng cứ sáng là đèn 
Cứ đỏ là chín cứ đen là thường
Đừng tưởng cứ đẹp là thương 
Cứ xấu là ghét , cứ vương là tình 
Đừng tưởng cứ ghế là vinh 
Cứ tiền là mạnh cứ dinh là bền 
Đừng tưởng cứ cố là lên 
Cứ lỳ là chắc , cứ bên là gần
Đừng tưởng cứ vội là nhanh 
Cứ tranh là được cứ giành là hơn 
Đừng tưởng giàu hết cô đơn 
Cao sang hết ốm , tham gian hết nghèo 
Đừng tưởng cứ nghèo là hèn 
Cứ sang là trọng , cứ tiền là xong 
Đừng tưởng quan chức là rồng 
Đừng tưởng dân chúng là ko biết gì 
Đời người lúc thịnh lúc suy 
Lúc khỏe , lúc yếu , lúc đi lúc dừng 
Bên nhau chua ngọt đã từng 
Gừng cay muối mặn xin đừng quên nhau 
Ở đời nhân nghĩa làm đầu 
Thủy chung sau trước , tình sâu nghĩa bền 
Ai ơi nhớ lấy đừng quên …………………!
Sưu tầm từ blog Thanhdung

Trả lời