Thoáng nghe hạnh phúc về

Em xé tờ lịch cũ

Vò nát cả hư hao
Mang bỏ trong quá khứ
Thầm một chút khát khao.
Vừa bước sang ngày mới
Sương ướm nhẹ cành mai
Xa buông ngang giọt nắng
Miên man giấc mộng dài.
Cho em chút màu xanh
Nhuộm tình ta thưở đó
Như xuân đi ngoài ngõ
Thoáng nghe hạnh phúc về.
Anna Lyn

Trả lời