Thôi …

Mơ mãi… chờ ai khóc gọi tình…!
Hỏi người trong trướng mấy xuân trinh…?
Sao em giết chết hồn thơ dại…!
Để lệ mặn môi tủi một mình…

Em có nhìn và có thấy không…?
Thuyền tình không bến thả trên sông,
Sẽ đắm mai này trong biển mộng…!
Em có chờ hoài cũng uổng công.

Em gởi sầu chi trên bến vắng…!
Trăng khuya đêm lạnh lệ sương bay,
Thấp thoáng lênh đênh trên biển rộng,
Thuyền ai một bóng thoát đêm nay.

Thôi thế, về đi đừng đứng gọi…!
Cánh buồm căng gió khuất chân mây,
Hút theo tầm mắt đời phi xứ,
Gói lại tiếc thương mảnh xuân đầy.

ST.

Trả lời