Thu Thổn Thức

Ngậm ngùi thao thức suốt canh thâu
Hiu quạnh phòng côi héo hắt sầu
Liễu rũ buông mành thu thổn thức
Trăng buồn phủ bóng mỏi mòn đau

Người xưa đi mãi sao hoài nhớ
Tình cũ chông chênh tóc bạc màu
Héo úa xuân tàn năm tháng cũ
Cánh chim biền biệt ngút trời ngâu.

Thùy Trang

Trả lời