Tóc Ngắn

Tóc Ngắn
Có một mùa thu tóc ngắn đã qua
Cùng áo trắng xếp vào trong kỉ niệm
Có một mối tình nhuộm lòng đến tím
Đầy ắp nắng vàng, man mác hoàng hôn
Rồi mùa thu nay cũng..qua luôn
Em xưa thôi không còn tóc ngắn
Từng chiều hoang trôi trong lẳng lặng
Cứ thương hoài tóc ngắn thuở yêu người..

Trả lời