Tôi xin

Anh Trả tình tôi lại cho tôi
Bao năm phố cũ đã quên rồi
Nắng vàng bỏng rát môi bội bạc
Đường chiều thêm tủi trái tim côi

Xin lỗi anh lần cuối này thôi
Trả tôi kỷ niệm thuở xa xôi
Chén rượu quê người sao đắng chát
Thềm rêu bóng lẽ một tôi ngồi

Anh trả cho tôi khúc tình buồn
Năm tháng cung sầu ngấn lệ tuôn
Đã lỡ gieo hạt tình nơi ấy
Ta về đốt nến sưởi cội nguồn.
@Thái Uyên Sa

Trả lời