Tống biệt hành

Ta tiễn em đi về phương đông
Ta rót cho em chén rượu hồng
Rượu sẽ mềm môi,cho em khóc
Còn ta !
Em có hiểu ta không ?
Ta tiễn em đi về phương tây
Ta rót cho em chén rượu đầy
Rượu sẽ làm cay đôi mắt ướt
Còn ta !
Lệ rớt giữa lòng tay!
Ta tiễn em đi về phương nam
Ta rót cho em chén rượu tràn
Rượu sẽ làm hoen thân áo bạc
Ta về !
Khật khưỡng ,dưới hoa tan
Rượu sẽ vì ta,nói với em
Mỗi khi mưa vắng,lúc lạnh đêm
Tan,hợp,đời người ai biết được
Chân cứng,đá mềm,dặm chuân chiên
Ta tiễn em đi,ôi,tiễn ôi !
Chiều nay,thu nhạt,úa mây trời
Hơi may se sắt,vườn cô tịnh
Ta tiễn em,mà,tiễn ta thôi!!!
Nguyễn Văn Vui

Trả lời