Tự Khúc Sầu

Tự Khúc Sầu

Mộng ước cùng ai nay đã vỡ..
Bức tranh thiếu nét chỉ còn thơ..
Hận người vô tình để ta mơ..
Rồi hóa hư không giữa đôi bờ.. 
Bao năm nhìn lại thân xác xơ..
Cô đơn độc bước dưới trăng mờ..
Người ơi.. có hiểu lòng lãng tử….
Duyên tình dang dở.. lạc hồn thơ..
Hoàng Lãi

Trả lời