Vinh danh người chiến sĩ

Vinh danh người chiến sĩ

Họ sát cánh bên nhau thời chiến loạn
Không “đồng bào” mà vẫn gọi anh em
Họ từ Đông Tây trước chẳng hề quen
Cùng chung bước cho tự do độc lập
Kề cận bên nhau những khi nguy cấp
Đâu nệ hà da chẳng giống mầu nhau
Một kẻ ngã vùi kẻ khác lòng đau
Giọt nước mắt mềm lòng người chiến sĩ
Cuộc đấu tranh kéo dài không ngơi nghỉ
Người ngã rồi kẻ khác bước lên thay
Mong một ngày tay nắm lấy bàn tay
Mừng dân chủ tự do trên đất Việt
Họ đã hy sinh không cần ai biết
Giữ ngọn cờ mãi mãi vẫn tung bay
Trên bục cao họ chẳng chút nhíu mày
Xin một phút vinh danh người chiến sĩ
TN

Trả lời