Anh đã mất em

Anh đã mất em
Gió đi đường gió, mây đường mây
Sao gió đưa mây dạt nơi này
Em vừa đến sao lại vội ra đi
Để tim anh nhốt vào kiếp tù đày
Vắng em rồi tim anh đầy băng giá
Giọt tình cay còn đọng ở nơi đây
Anh lang thang cho qua tháng ngày dài
Xóa kỉ niệm cho lòng thôi nhung nhớ
Em ơi!!!!!!
Nơi phương xa có biết ở chốn đây
Có một người từng ngày, từng ngày nhớ 
Luôn mong người thấu nghe lòng anh nói
Rằng đời này anh không thể quên em.
T0mmj

Trả lời