Bây giờ tôi sẽ ra đi

BÂY GIỜ TÔI SẼ RA ĐI
Bây giờ tôi sẽ ra đi
Người ơi người có nói gì nữa không?
Ba năm ân ái mặn nồng
Cũng đành chớp bể, mưa giông cuối trời
Nụ hoa trót nở mất rồi
Bướm ong, ong bướm đã dời cánh đi
Lời thề người thưở hàn vi
Trước khi từ giã xin ghi trả người
Đợi khi tôi xuống đò rồi
Pháo người hãy nổ cho người khác vui
Người hãy cười thật là tươi
(Nụ cười ngày mới quen tôi thưở nào)
NGUYỄN THỊ ANH ĐÀO

Trả lời