Cánh thiệp hồng

Ta nhận từ em cánh thiệp hồng
Trong lòng buồn bã dạ mông lung
Liệu ta có đủ lòng kiên nhẫn
Dự tiệc vu quy chẳng quỵ lòng…

Em vẫn hồn nhiên chẳng đổi thay
Làm ta tan nát trái tim này
Vô tư em nói: Về anh nhé..!!
Chúc phúc cho em…phải chống lầy!!!
Vội vàng ngoảnh mặt bước đi mau
Chẳng biết lòng em có thoáng đau??
Hay bởi tình xưa giờ đã chết
Sao còn nuối tiếc mãi chi nhau

Ta cười dạ nát bởi vì đâu
Em biết hồn tôi lệ nát nhàu??
Có phải ngày xưa ta nguyện ước
Phu thê nghĩa chọn chẳng phai màu!!??

Thôi đành lê bước hồn đơn lẻ
Dấu chặt sầu đau dưới lá thu
Dĩ vãng mồ sâu ta chôn kín
San bằng hồi ức biệt thiên thu
VC

Trả lời