Cao vợi tình cha

Vì yêu thương những đứa con
Nên ngày ngày phải héo mòn sức cha
Chẳng quản vất vả đường xa
Cha luôn cố gắng để mà kiếm cơm

Bám đường vai nặng tình thương
Lòng đầy nhiệt huyết cam trường bấy nay
Mặc cho tuổi tác cao dày
Cha vẫn tình nguyện miệt mài sớm hôm

Chăm lo tính kế sinh tồn
Cho các con được lớn khôn bằng người
Công cha chẳng nói bằng lời
Ví như non biển cao vời tình cha.

@Hiền Tống

Trả lời