Chia tay anh

Chia tay anh em buồn lắm

Người ra đi chẳng lời đắng cay
Anh ra đi tìm hạnh phúc mới
Em ở lại cảm thấy cô đơn
Thiếu anh em cảm giác thiếu hơi thở
Biết kiếm đâu hơi thở ngọt ngào
Đành nhớ lại khoảnh kí ức xa xôi
Nơi đầu tiên chúng ta gặp nhau
Cũng là nơi chúng ta từ giã
Biết là yêu tìm hạnh phúc rất khó
Nhưng cố giữ cũng chẳng được gì
Thôi thì người hãy bước đi đi
Đừng tìm tôi khi người đau khổ
Thà tôi đau đau 1 lần rồi bỏ
Không có cửa đau 1 lần thứ 2
Nguyễn Thị Thúy Loan

Trả lời