Dòng thơ buồn

Dòng thơ buồn…….
…………anh viết giữa…ngày đông!
Thiếu vắng em…nên thấy lòng..trống trải!
Nhớ thương nhau…sao cứ hoài…xa mãi!
Để đông tràn…tê tái …buốt vành môi!

Biết bao giờ….
…………..hai đứa…mới chung đôi?
Bao mùa trăng…tỏ rồi…xong lại khuyết!
Câu yêu thương…chung tình..luôn bất diệt!
Trái tim hồng….tha thiết…giữ niềm yêu!

Con đường tình……
…………..có dài đến….bảo nhiêu!
Nếu thương nhau…cũng là đều…ngắn cả!
Dẫu thời gian…bão giông..thường tơi tả!
Vẫn chung tình…không sa ngã…phụ nhau!

Nguyện yêu thương…..
……………như cái thủa…ban đầu!
Rằng cũng biết…nhiều đêm sầu…lệ mắt!
Một mình anh…giữa canh khuya..dìu dặt!
Soi bóng buồn…hiu hắt…ánh đèn khuya!

Có phải trời…….
………….luôn bắt mình…cách chia?
Để mùa đông….gió lùa qua…song vắng!
Càng lạnh thêm…bóng người..đêm tĩnh lặng!
Mắt hoen mờ….tay trắng…hứng giọt sương!

Nhớ nhau xa………
………….thao thức suốt…canh trường!
Viết dòng thơ….mà vấn vương…..buồn quá!
+Thạch Thảo​​

Trả lời