Giấu Trăng – Minh Tường

Trăng ở trên trời chẳng của em
Sao em đòi hái giấu bên thềm
Làm đêm ngơ ngác đòi anh trả..
Khi ánh trăng tà đang ngủ yên
Bóng tối ai đem hòa gió lạnh
Cho vần thơ úa chẳng ra hoa
Xin em đừng giấu trời thương nhớ
Trong ánh trăng ngà năm tháng qua
Thơ trốn trong đêm buồn rũ rượi
Chờ trăng thắp sáng xóa niềm đau
Trên bờ môi ngọt em còn thắm
Anh bỗng nghe say chút ngọt ngào
Hãy thắp nghe em ngọn lửa hồng
Thả trăng về lại với hư không
Đừng em đừng giấu bên thềm văng
Đêm khóc âm thầm trong nhớ mong.
Minh Tường

Trả lời