Hối tiếc

Tôi muốn viết một bài thơ thật đẹp
Cho cuộc tình duy nhất khó quên
Đã bao lần tôi đặt bút viết tên
Thơ chưa vẹn tình tôi đã tan vỡ

Tôi đành viết bao bài thơ dang dỡ
Để cuộc tình lặng lẽ đi qua
Thơ của tôi cứ ướt đẫm lệ mờ
Còn tình thơ tìm hoài không thấy bóng…

Sưu tầm

Trả lời